MENU CHIRASHI THON

MENU CHIRASHI THON

C3

Soupe + salade

chirashi thon